Butlletí DRAC

Per tal de millorar la comunicació sobre DRAC hem creat aquest butlletí adreçat a tota la comunitat UPC. Contindrà informació sobre les convocatòries en les que es podrà adjuntar el currículum de DRAC, Punts PAR, càrregues automàtiques de dades... .

Si voleu rebre el butlletí, feu click a Contacte i escriviu a l'assumpte: Alta a la llista de distribució del Butlletí DRAC

Llistat de butlletins publicats:

Butlletí DRACResum contingut

Butlletí DRAC núm. 28 - Gener 2024
 

Butlletí DRAC núm. 27 - Maig 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butlletí DRAC núm 26 - Juliol 2022

 

 

 

Butlletí DRAC núm 25 - Desembre 2021


Butlletí DRAC núm 24 - Novembre 2020


Butlletí núm 23-Juliol 2020

 • Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
 • Punts PAR2019 definitius
 • Activitats no editables pels doctorands i doctorandes
 

Butlletí núm 22- Març 2020

 

 • DRAC 3.0: millora tecnològica i d'usabilitat
 • CVDRAC: actualització del currículum
 • Actualització models CVAQU Lector i Catedràtic/Agregat
 • Compte de twitter de DRAC
 • Annex. Manual de les millores al DRAC 3.O
 

Butlletí núm 21- Desembre 2019

 

 • Doctorands i doctorandes usuaris de DRAC
 • Canvis a l’Espai UPC Sènior a DRAC
 • Ajuts del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) al DRAC
 • Nous camps: abstract/resum als Projectes de Recerca, DOI i projecte finançador als Capítols de Llibre


Butlletí núm 20 - Octubre 2018

 

 • Nou servei de DRAC: integració de treballs en congressos publicats en Llibres d’Actes a SCOPUS
 • Punts PAR i PATT 2017 definitius i Informe de recerca
 • Actualització dels grups de recerca a DRAC-FUTUR d’acord amb la convocatòria SGR 2017-2019

 

 

 Butlletí núm 19 - Desembre 2017

 • Unificació de revistes en diferents formats via ISSN-L
 • Novetat a DRAC: Paraules clau per als currículums CVN i CVA
 • Revisió de la normativa sobre grups de recerca
 • Revisió de la normativa sobre congressos notables
 • DRAC i el Programa de Càtedres de la UPC
 • DRAC i el Programa UPC Sènior
 • Nexus 24: participem en 2 projectes


Butlletí núm 18 - Juny 2017

 • Punts PAR i PATT: període d’al·legacions
 • Punts PAR i PATT: nous llistats per consultar els indicadors
 • Currículum CVA: millores i convocatòries Retos y Excelencia
 • Congressos notables: darrers canvis en la normativa
 • Convocatòria SGR (Ajuts per a grups de recerca) i ORCID


 

Butlletí núm 17 - Desembre 2016

 • Nova normativa sobre repartiment de punts PAR entre coautors
 • Nova normativa sobre criteris per a la consideració d’un congrés com a “notable UPC”
 • Millores a DRAC: comunicació per correu electrònic de les noves publicacions, projectes, etc. als coautors.
 • Millores a DRAC: categoria (subject category) de les revistes que estan al Journal Citation Reports-JCR
 • Informe de punts PAR i PATT 2015
 • Calendari punts PAR i PATT 2016
 • Alta de grup de recerca de la UPC

Butlletí núm 16 - Octubre 2016
 • Punts PATT i PATT RDI 2015 per departament/institut/grup de recerca disponibles a DRAC
 • Currículum CVN: nova versió 1.4
 • Portal de Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC)
Butlletí núm 15 - Novembre 2015
 • Punts PATT i PATT RDI per departament/institut/grup de recerca disponibles a DRAC
 • Reestructuració de departaments i escoles a DRAC
 • Portal de Recerca de Catalunya (PRC)
Butlletí núm 14 - Maig 2015
 • Què cal fer per complir amb l’accés obert i tenir punts PAR?
 • Annex I. Com s’ha de dipositar quan l’article NO està entrat a DRAC.
 • Annex II. Com s’ha de dipositar quan l’article JA està entrat a DRAC.

 

 

 Butlletí núm 13 - Octubre 2014

  • NOVETAT. Visualitzador de DRAC: mostrar/ocultar les publicacions, projectes, etc. al CV i a FUTUR i ordenar-les segons el criteri propi.
  • Normativa sobre Punts PAR i publicacions en accés obert.
  • Com facilitar la recuperació dels articles de revista PER PART DE DRAC (canvis normatius respecte el darrer butlletí)
  • Revisió del Catàleg de grups de recerca de la UPC: actualització d’acord amb la convocatòria SGR. Convocatòria de grups de recerca emergents.
  • Altes de grups de recerca de la UPC.
   Butlletí núm 12 - Març 2014
   • Punts PAR 2013. Simulació dels PAR i darrera setmana per introduir activitats a DRAC
   • Càrrega automàtica de les citacions rebudes pels articles de revista
   • Càrrega automàtica d’articles de revista de Web of Science Core Collection (ISI)
   • Com facilitar la recuperació dels articles de revista per part de DRAC?
   • Altes de grups de recerca de la UPC

    

    

   Butlletí núm 11 - Gener 2014

   • Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación: currículum del Ministerio a DRAC
   • Punts PAR 2013. Normativa sobre revistes i congressos notables
   • Punts PAR 2013. Calendari
   • JCR 2012 i actualització del factor d’impacte dels articles de revista
   • Canvis en la càrrega d’articles de revista de Web of Science, Scopus i Engineering Village
   • Videotutorials sobre DRAC
   • Altes i baixes de grups de recerca

   Butlletí núm 10 - Juny 2013
   • PAR 2012 definitius
   • Criteris per al càlcul del PAR 2013
   • Quinquennis, sexennis, acreditacions, etc. carregades automàticament en el CVN i altres CV
   • Identificadors dels investigadors: ORCID, ResearchID, Scopus Author Identifier.
   • Les dades del DRAC al GenWeb.
   • Dos nous grups de recerca a la UPC.

   Butlletí núm 9 - Maig 2013
   • Càlcul dels PAR 2012 amb els criteris anteriors i els nous
   • Valoració d’activitats amb punts PAR per part de la Comissió de Recerca
   • Nou grup de recerca a la UPC
   • Estadística d’ús del CVN
   Butlletí núm 8 - Desembre 2012
   • Punts PAR: Calendari PAR 2012
   • Convocatòria CNEAI
   • Càrrega JCR 2011
   • Nous grups de recerca
   Butlletí núm 7 - Octubre 2012
   • Sexennis, Plan Nacional I+D+i
   • Dades personals de SPA
   • Informe de recerca (PAR i PAT) 2011
   • Nous videotutorials i cursos
   Butlletí núm 6 - Abril 2012
   • Càrrega assistència+impartició de l'ICE
   • Canvis normativa càlcul punts PAR
   • Novetats 2.2m
   Butlletí núm 5 - Desembre 2011
   • Punts PAR: Calendari PAR 2011
   • Nova normativa GR
   • Càrrega JCR 2010
   • Càrrega activitats docents (PRISMA)

   Butlletí núm 4 - Setembre 2011
   • CV AQU
   • Novetats DRAC 2.2g
   • Suport convocatòria Proyectos del Plan Nacional
   Butlletí núm 3 - Juliol 2011
   • CV Docent a DRAC: noves activitats docents
   • Càrrega automàtica de treballs acadèmics
   • Informe de recerca (PAR i PAT) 2010
   Butlletí núm 2 - Gener 2011
   • Convocatòria Proyectos de Investigación y Acciones Complementarias
   • Punts PAR: Calendari PAR 2010
   • Eina de simulació de PuntsPAR
   • DRAC Meetings
   Butlletí núm 1 - Desembre 2010
   • Convocatòria sexennis (trams de recerca)
   • Punts PAR 2009