Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediment per incorporar i donar de baixa membres als Grups de recerca de la UPC

 

  • Incorporacions a Grups de recerca UPC

Per a donar d'alta un/a PDI UPC o personal extern a un Grup de recerca UPC, cal que la persona interessada a formar part d'un grup de recerca de la UPC acompleixi els criteris per formar part d’un grup, contacti amb el/la responsable del grup del que vol formar part i accedeixi a la seu electrònica de la UPC mitjançant el tràmit de Sol·licitud d’incorporació d’un nou membre a un Grup de Recerca
https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol_licitud_incorporacio_Grup_Recerca

No cal adjuntar cap formulari d'alta digitalitzat per incloure'l com a fitxer adjunts a la instància.

  

  • Baixes a Grups de recerca UPC

D'altra banda, per donar de baixa un/a PDI UPC o personal extern a un Grup de recerca UPC només cal que la persona interessada, o bé, el/la responsable del grup de recerca enviï un correu a l'adreça electrònica de suport.drac@upc.edu sol·licitant la baixa a partir d'una determinada data.

Tampoc cal adjuntar cap formulari
per sol·licitar la baixa d'un grup de recerca. I si no s'indica cap data, s'agafa com a data de baixa la data en què s'ha fet la sol·licitud, o bé, la data de fi de la vinculació amb la UPC. 


IMPORTANT!!: En el cas d'altes o baixes de membres dels grups de recerca SGR2021-Cat:
1er gestionar-les a DRAC: seguint el procediment indicat més adalt. Un cop es confirmi l'alta/baixa es pot gestionar a l'AGAUR.
2on gestionar-les amb l'AGAUR: cal que contacteu amb el personal tècnic de projectes nacionals de la vostra USR/Campus per a facilitar-vos el formulari específic de l'AGAUR i les indicacions corresponents.