Comparteix:

Generar currículums

En la versió DRAC 2.2 el professorat pot extreure el seu currículum de DRAC en tres formats: el CVN, el CVDRAC i el CVAQU, aquest últim disposa de dues estructures diferents (LEC/COL i CAT/AGR/AAI). A continuació es pot trobar la descripció del flux de processos per a la generació de currículums i per fer que una determinada activitat no aparegui en un currículum.