Comparteix:

Passos per a la generació de currículum

Des de la versió 2.2g de DRAC, hi ha 5 opcions diferents per generar el CV. Aquestes opcions són:

  • CVN: drac genera un fitxer PDF, el CVN,  emés i certificat per la FECYT. El procediment el podeu trobar a: https://cvn.fecyt.es/version/SICmanual/UPC_procedimiento.pdf
  • CVN Proyectos del Plan Nacional/ Tramos de investigación (sexenios) :  el procés és exactament igual que al CVN però aquesta opció discrimina un conjunt d'activitats no rellevants per a les convocatòries de Proyectos del Plan Nacional o Trams d'investigació..
  • CVDRAC: és el CV propi de DRAC on es mostren totes les activitats i en el mateix ordre que es mostren a l'aplicació. Aquest CV té 4 sortides diferents: PDF, XML, ODT i RTF. L'objectiu d'aquests 4 formats de sortides de CV és perquè el professorat pugui editar el seu CV o reaprofitar la informació per a altres serveis (XML).
  • CVAQU (CAT/AGR/AAI) Catedràtic/Agregat/Complement addicional de recerca AQU: és el format de CV que té l'AQU i és el que ha de presentar el professorat que es vulgui acreditar com a Agregat i Catedràtic contractat. Aquest darrer currículum també serveix per a la sol·licitud dels mèrits de recerca que avalua l’AQU Catalunya i que es correspon al currículum vitae normalitzat complet.
  • CVAQU (LEC) Lector: és el CV que té el format de l'AQU i és el CV que ha de presentar aquells que es vulguin acreditar com a Lectors.

Els passos per a la generació del currículum es poden trobar descrits a la imatge següent.

Generar CV