Comparteix:

Comunicar incidències o rebre suport sobre DRAC

Es poden distinguir dues circumtàncies, que algun PDI observi algun tipus de malfuncionament en el sistema DRAC o bé que un PDI tingui algun dubte sobre com fer alguna cosa mitjançant DRAC. A continuació es poden trobar descrits el flux dels processos que cal seguir per part del PDI en cadascuna d'aquestes circumstàncies: