Comparteix:

RECORDATORI: Com generar un CVA a DRAC (que no aparegui buit)

 

Si us genereu el CVA a DRAC i curiosament aquest us apareix sense activitats, només amb la capçalera de les vostres dades personals i de vinculació. No us preocupeu, atès que això té una fàcil solució!:

Només cal que marqueu les activitats de DRAC que voleu mostrar en aquest currículum tenint en compte que ha de tenir una extensió màxima de quatre pàgines en el cas del CVA-AEI, que es demana a les convocatòries del PID de l'Agencia Estatal de Investigación; i de vuit en el cas del CVA-ISCIII, que es demana a les convocatòries de l'Instituto de Salud Carlos III.


Per tal d'escollir les activitats a mostrar als vostres CVAs (CVA-ISCIII i CVA-AEI) generats mitjançant DRAC, com ara; els projectes, teniu dues opcions, tal i com s'informa a la pàgina 7 del Manual de correspondència entre el CVA-AEI i el CVDRAC i a la pàgina 8 del Manual de correspondència entre el CVA-ISCIII i el CVDRAC que trobeu publicats al següent enllaç del portal de DRAC: https://drac.upc.edu/info/ca/menu1/principals-funcionalitats-de-drac/el-curriculum-del-professorat.

Les dues opcions són les següents:

1) A través de la pàgina d'inici de DRAC, fent servir els filtres de la part superior per cercar-les escollint la tipologia d'activitat que vulgueu consultar escrivint les primeres lletres de la paraula; com ara, per exemple, "Proj" o la paraula sencera "Projecte" i escollint-ho dins del resultat del desplegable de la cerca. A continuació, veureu com canvia el llistat que es mostra a sota i només cal que cliqueu dins de la columna CVA aquells que vulgueu mostrar al CVA:

 

2) Al pas 2 de Visualització i ordenació d'activitats de la opció de "Currículum" del menú de l'esquerra de la pàgina d'inici de DRAC, escollint el CVA amb la primera opció de currículum dins del desplegable de la tipologia de currículum a generar:


A continuació, heu de clicar a l'arbre d'activitats a sobre de la opció de la tipologia d'activitat que vulgueu afegir als vostres CVAs, com ara, per exemple: Projectes i propietat intel·lectual i industrial dins del pas 2, i anar clicant a les subtipologies de projectes (competitius, no competitius o patents... ) dins la columna de "Visible CVA" per a cada registre que vulgueu mostrar al vostre CVA, tal i com es mostra a la següent captura de pantalla:

Aquest procés l'haureu de repetir amb totes les tipologies d'activitats que vulgueu mostrar als vostres CVAs, com ara; els articles en revista, patents, etc. I a mida que aneu afegint tipologies d'activitats el mateix CVA anirà afegint els corresponents apartats automàticament.

Recordeu, però, que l'extensió del CVA-ISCIII és de 8 pàgines, i en canvi, l'extensió del CVA-AEI és de 4 pàgines. Si us excediu del nombre de pàgines, DRAC us generarà un fitxer amb la marca d'aigua de "NO VALIDO", la qual la podreu eliminar una vegada us desmarqueu alguna de les activitats que us hagueu marcat per tal que apareguin als vostres CVAs fins arribar al nombre de pàgines correcte.

 

Per últim, amb les dues opcions, una vegada hagueu marcat totes les activitats que vulgueu mostrar als vostres CVAs, només cal que premeu el botó de "Generar" situat al final de la pantalla, i quan us apareguin els dos logos de l'AEI i de l'ISCIII, caldrà que premeu a sobre del logo del model que necessiteu generar per tal que DRAC us generi un o l'altre model:

 

Per qualsevol altre dubte o consulta al respecte restem a la vostra disposició a l'adreça de correu suport.drac@upc.edu.