Comparteix:

La introducció de dades a DRAC

Les dades s'introduiran a DRAC manualment mitjançant l'aplicació o bé carregant-les d'altres sistemes d'informació.
 

Comunicació per correu electrònic de les noves publicacions i projectes entrats a DRAC a tots els coautors:

Amb la nova versió de DRAC 2.6d, a partir del 10 de gener de 2017 el professorat rebrà un correu electrònic cada vegada que a DRAC es creï una nova publicació, projecte, etc. en la qual consti com coautor. (No s’enviarà un correu per a les activitats que hagi creat un mateix.)

La periodicitat d'aquesta notificació per defecte és setmanal (cada dilluns), però es pot personalitzar per tal de rebre-la immediatament després de la creació de l'activitat, diàriament, o bé no rebre'n cap. Per modificar la periodicitat des de DRAC es pot fer des de la pestanya de "Dades Personals":  https://drac.upc.edu/drac-core/dadesPersonals/persona/list.html

 

Les dades que actualment es carreguen d'altres sistemes d'informació són:

Sistemes d'informació
Nom del sistema Descripció Periodicitat càrrega Es notifica al PDI? Inici
Base de dades de gestió econòmica (SAP)
 • Conté les dades sobre projectes de recerca i convenis gestionats pel CTT

Setmanal

(matinada de dilluns)

Octubre 2009
Participacions en projectes (gRDI) 
 • S'integren els participants dels projectes que s'hagin afegit al gRDI la setmana anterior, justament després de que es porti a terme la càrrega automàtica setmanal de projectes del SAP-FICO (CTT) cap a DRAC.

Setmanal

(matinada de dilluns)

Novembre 2022
Articles en revista
 • Articles publicats en revistes internacionals extrets de la base de dades d'Scopus, i identificats pel servei d'alerta del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (BUPC)
Diària Octubre 2009
Treballs en congressos
 • Treballs publicats en congressos extrets de la base de dades d'Scopus, i identificats pel servei d'alerta del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (BUPC)
Diària

 

Octubre 2018
Treballs acadèmics: PFCs, Tesis, màsters, ...
(PRISMA)
 • Tot tipus de treball acadèmic enregistrat a PRISMA

Diària 

(Des del Juliol 2011  setmanal)

Desembre 2021
Docència a la UPC
(PRISMA)
 • Docència impartida, coordinació docent i tutories docents procedents de PRISMA
Sempre que es generi un  dels CVs on es mostri aquesta informació. No Juliol 2011
Participació en cursos de l'ICE
 • Assistència i impartició de cursos de l'ICE

Setmanal

(matinada de diumenge)

Abril 2012
Base de dades de personal de la UPC (UXXI)
 • Dades personals: nom complet, email, data de naixement, DNI/NIE/Passaport, etc. de les noves incorporacions.
 • Situacions professionals: categoria professional, dedicació, canvis en la categoria, dedicació, ect.  
 • Adscripcions i vinculacions: departament, escola, institut, etc. (Important: cal tenir en compte, però, que amb el canvi de Base de Dades de Personal d'SPA a UXXI només s'estan carregant les adscripcions i vinculacions principals, però no les vinculacions secundàries). 
 • Càrrecs acadèmics: els que consten a l’aplicatiu de personal (els remunerats).
 • Acreditacions i mèrits: mèrits bàsics o addicionals de recerca o docència, acreditacions d'ANECA o AQU...

Diària

 

No Novembre 2021
 • Actualització setmanal del nombre de cites dels articles en revista que tenen el DOI informat a DRAC i que consten a l'OpenCitations    
Setmanal, matinada del dissabte des del 18/01/2024 (Fins el 30/09/2023 es portava a terme del WoS) No Febrer 2013
Metadata from Crossref logo
 • Comprova que el DOI de la publicació està a l'Agència de Registre Crossref
Online, cada vegada que s'afegeix un DOI al formulari de creació d'una publicació a DRAC. No