Comparteix:

Presència de Carhus plus+ a DRAC

A data d'avui (gener 2011) hi ha disponibles dues versions a la web de l'AGAUR, la Carhus plus+ 2008 i Carhus plus+ 2010. Aquesta darrera versió és la que s'ha utilitzat per introduir a DRAC, tot i que encara es troben en període de revisió i resolució d'esmenes. El període de vigència d'aquesta classificació són els anys 2010 i 2011.
El nombre total de revistes és de 4.691. Veure llistat ordenat alfabèticament.

Taula 1. Nombre de revistes per àmbit.
Àmbitnº revistes
ANTROPOLOGIA143
ARTS249
COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ111
DRET216
ECONOMIA431
EDUCACIÓ417
ESTUDIS RELIGIOSOS173
FILOLOGIA, LINGÜÍSTICA I SOCIOLINGÜÍSTICA749
FILOSOFIA250
GENERAL O MULTIDISCIPLINAR333
GEOGRAFIA I URBANISME116
HISTÒRIA533
PSICOLOGIA568
SOCIOLOGIA I POLÍTICA402


Actuacions fetes a DRAC:
 

  1. Totes les revistes presents a Carhus Plus+ 2010 s'han donat d'alta a DRAC.

  1. Les revistes disposen d'aquesta classificació i en el moment d'introduir un nou article podreu vincular l'article amb la classificació Carhus Plus+. 

  

  1. En el currículum CVN, en l'apartat Publicació, agència d'impacte apareixerà Carhus plus+ 2010

 

  1. En el currículum CVDRAC, en l'apartat Agència d'impacte apareixerà Carhus plus+ 2010.