CARHUS PLUS+

CARHUS Plus+ és un sistema d’avaluació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i les Humanitats que es publiquen a nivell local, nacional i internacional.