Comparteix:

Convocatòria trams de recerca (sexennis)


Tot aquell professorat que té actualitzat el seu currículum a DRAC podrà adjuntar el model de currículum CVN. Per fer-ho, només cal anar a l'apartat Currículum, indicar les dates d'inici i fi, marcar el tipus de currículum CVN Proyectos del Plan Nacional/Tramos de investigación (sexenios) i indicar com a idioma el castellà.

Aquest model de currículum ja incorpora els apartats requerits en la convocatòria. La selecció d’apartats que incorpora el CVN es pot modificar afegint-ne o traient-ne del menú que hi ha a continuació. 


Per a més informació, podeu consultar el Portal de Personal: 

https://portal.personal.upc.edu/rrhh/PDI/index/Informacio_General/Dedicacio_avaluacio/tram_basic_recerca_f