Comparteix:

Catalogar publicacions

La catalogació de publicacions només és necessaria en el cas de:

  • que les publicacions siguin llibres, capítols de llibres o textos en actes del congresos
  • que els PDI participants en l'autoria d'aquestes publicacions vulguin que siguin tingudes en compte en els processos d'avaluació pels que tinguin sentit (per exemple en l'avaluació de punts PAR).

De totes maneres és recomanable, per tal de:

  • mantenir les publicacions que han fet els PDI de la UPC en el seu diposit documental.
  • fer difusió d'aquestes publicacions a través del portal E-Prints UPC, en cas que el copyright ho permeti, i que els PDI autors de la publicació hi estiguin d'acord. Amb aquest motiu es va crear ja fa temps el repositori institucional E-Prints UPC.

Hi ha dos maneres de fer la catalogació de publicacions, mitjançant el sistema DRAC o bé fent arribar una còpia de la publicació a alguna de les biblioteques de la UPC. En els links següents es pot trobar el flux de processos en cadascun d'aquests casos: