Comparteix:

Videos de suport

Com una eina més per tal de donar suport als usuaris de DRAC han nascut els videotutorials (vídeos de suport) de DRAC.

Tema Data llençament Manual/Guions
Durada
Vídeo presentació DRAC 3.0 05/03/2020 Veure

4:15

Vídeo repàs i novetats opcions menú DRAC 3.0  22/10/2020

Veure 

5:32

Vídeo sobre com integrar articles en revista amb el DOI de Crossref a DRAC  10/11/2021

Veure

8:33

Vídeo sobre qué fer si DRAC no troba el DOI a Crossref  10/11/2021

Veure

1:20

Vídeo d'alta d'un treball presentat en congrés amb una nova edició i llibre d'actes  14/04/2022 - 13:24
Vídeo d'alta d'un treball presentat en congrés amb edició ja existent i alta de tots els coautors  14/04/2022 - 15:01
DRAC for PhD Students  06/09/2022 Veure 08:56

 

 

Altres vídeos d'interès

Tema Data llençament Durada
Segones Jornades sobre Gestió de la Informació Científica (JGIC-2013) 4/4/2013 12:42