Comparteix:

Procediment per demanar el reconeixement com a Grup Associat UPC


Segons l'actual normativa sobre l'Acord CG/2023/03/04, de 13 d'abril de 2023, del Consell de Govern, pel qual s’aproven els criteris i procediment de creació, modificació i supressió dels grups de recerca. Catàleg de grups de recerca:

2.3.1 Són grups de recerca SGR de la convocatòria SGR-Cat 2021 que no tenen afiliació amb la UPC però en els quals consta un nombre determinat de Personal Docent i Investigador (PDI) de la UPC. És necessari que manifestin la voluntat de ser reconeguts com a Grup Associat UPC.

2.3.2 Aquest reconeixement s’adreça especialment al PDI que fa la seva recerca en Entitats Vinculades de Recerca de la UPC i que no han arribat al nombre mínim de PDI UPC per tal que el grup fos interinstitucional entre l’entitat vinculada i la UPC. També està obert a PDI UPC que participa en grups de recerca SGR d’altres universitats o centres de recerca.

2.3.3 De la mateixa forma que els subgrups de recerca, l’objectiu és fer visible la seva recerca especialment al Portal FUTUR de la UPC.


3.3.1 El reconeixement com a grup Associat UPC (veure Annex 3) implica el reconeixement previ del grup en una convocatòria SGR per part de la Generalitat de Catalunya. A diferència d’un grup de recerca o subgrup de recerca UPC, un grup associat no té afiliació a la UPC.

3.3.2 Per al seu reconeixement hauran de manifestar la seva voluntat i adjuntar la sol·licitud presentada a la convocatòria SGR, on hauran de constar un mínim de 3 membres doctors UPC a temps complet.


Per manifestar la voluntat de ser reconegut com a Grup Associat UPC, cal que envieu un correu a l'adreça de suport.drac@upc.edu i adjunteu la corresponent sol·licitud presentada a la convocatòria SGR per a la seva revisió i validació.