Comparteix:

El Portal de Recerca de Catalunya

  • Què és?

   El Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) https://portalrecerca.csuc.cat/ recull, mostra i difon des d’un lloc únic els resultats de la recerca produïda a les universitats i centres de recerca catalans, en quant a investigadors i grups de recerca, publicacions, tesis, datasets i projectes de recerca per a la comunitat científica internacional, empreses, organitzacions finançadores i públic en general, facilitant així l'accés obert a la producció científica.
   El PRC és un projecte creat per la Direcció General de Recerca de la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i coordinat pel CSUC.

   • D'on provenen les dades?

   En el cas de la UPC les dades provenen dels currículums dels investigadors que consten a DRAC. Les dades dels Datasets no són les que consten a DRAC si no les que consten al repositori de dades de recerca del CSUC: https://dataverse.csuc.cat/

   • Quins investigadors hi consten?

   Es carregen en el Portal tots aquells investigadors actius a la UPC, que disposin de l’identificador ORCID informat en DRAC, i que disposin de com a mínim d’una activitat associada. Per activitat associada s’entén estar en un grup de recerca, participar en un projecte de recerca o tenir una publicació, dataset o tesi doctoral.

   En cas que un investigador no vulgui mostrar alguna de les seves publicacions en el Portal, caldrà que ho indiqui a DRAC .

   En una primera fase aquests investigadors seran el Personal Docent i Investigador (PDI) i el Personal de Suport a la Recerca (PSR) definits segons la LUC.

    Quines dades hi trobareu?

   • Departaments i Instituts Universitaris de Recerca actualment vigents.
   • Projectes de recerca competitius (en una segona fase es carregaran ajuts i convenis).
   • Grups de recerca vigents que formen part del Catàleg de grups de recerca de la UPC.
   • Datasets
   • Publicacions i Tesis: - Articles (versió presentada, acceptada, publicada, actualitzada). Inclou ponències de congressos publicades en revistes.- Llibres (sencers, capítols o parts). Inclou ponències de congressos publicades en Llibres d'Actes.- Tesis dirigides i escrites.