Comparteix:

Formació per al Personal Docent i Investigador (PDI)

Objectius de la formació

Els objectius principals del curs són:

 • Que el personal docent i investigador (PDI) adquireixi les destreses bàsiques sobre els principals processos que es porten a terme a DRAC, així com aquells conceptes nous respecte a Fènix.
 • Que el PDI es familiaritzi amb les activitats que estan disponibles a DRAC, així com les càrregues de dades provinents d'altres sistemes d'informació (SAP-CTT, PRISMA, ICE...) que es realitzen periòdicament.
A qui va dirigida

Adreçada al PDI de la UPC que introduirà les seves activitats curriculars a DRAC. Això inclou: professorat funcionari, professorat contractat, investigadors/es, investigadors/es en formació i personal de recerca (inclòs el personal d'investigació de suport).

 

Calendari

Els cursos actualment es realitzen sota demanda, amb coordinació amb l'ICE
Aquelles unitats bàsiques, o grups de recerca, interessades en que s'imparteixi una sessió formativa de DRAC adreçada al seu personal docent i investigador cal que enviï un correu electrònic a suport.drac@upc.edu. Un cop rebuda la petició ens posarem en contacte amb l'ICE per tal d'organitzar el curs (temari, inscripcions, aula, etc.).

Darrers cursos organitzats:


Ubicació Data Fitxa curs
Material
CURSOS 2023
DRAC per a estudiants de doctorat Aula VS218 de l'Edifici VX Dimarts 19 de desembre d'11 a 13 URL Presentació Curs de DRAC per a doctorandes/s (Primera edició - Desembre 2023)
CURSOS 2014
Taller de DRAC i la publicació de la recerca Aula PC3 de la FME 26 de novembre, de 10 a 14 URL
Bb4 (Planta 1 Biblioteca de l'EUETIB, Urgell) 11 d'abril, de 09.30 a 12.30 URL
CURSOS 2013
Actualització del CV a DRAC (ETSAB) AS2 de l'ETSAB Dijous 12 de desembre, de 9.30 a 12.30 URL
Actualització del CV a DRAC (ETSAB) CS5 de l'ETSAB Dimecres 11 de desembre, de 9.30 a 12.30 URL
Taller de DRAC i la publicació de la recerca Bb4 (EUETIB, Urgell) Dimarts 26 de novembre, de 10.00 a 14.00 URL
Actualització del CVN- Plan Estatal I+D+I a DRAC ETSEIAT
Aula PC5 Informàtica. Planta 3.
Dijous 21 de novembre, de 10.30 a 13.30 URL
    FIB
    Aula C6S306
    Dimecres 20 de novembre, de 10.30 a 13.30 URL
    ETSAB
    AS2 (al costat Centre de Càlcul)
    Dilluns 18 de novembre, de 9.30 a 12.30 URL
    Taller pràctic d'actualització del
    CV a DRAC
    Sala d'audiovisuals
    (1r pis) de l'EPSEM
    Dijous 17 de gener, de 10.30 a 13.30 URL
    CURSOS 2012
    DRAC bàsic 2.2 1 sessió ETSAB Dijous 17 de maig, de 10 a 13 hores URL
    Taller pràctic d'actualització
    del CV a DRAC
    Edifici Omega
    (aula 415)
    Dimarts 10 de juliol, de 10.30 a 13.30 hores URL
    Taller pràctic de DRAC i la publicació de la recerca FIB
    Edifici A5 (aula S102)
    Dimecres 28 de novembre, de 11.00 a 14.00 hores URL