Vés al contingut (premeu Retorn)

Les publicacions sobre l'obra d'un PDI

Valoració general de les publicacions sobre l'obra d'un PDI

En la Normativa sobre els PAR s'estableix que les publicacions seran valorades per la Comissió de Recerca del Consell de Govern i els punts estaran entre 1 i 6 PAR tipus 1.
Posteriorment a la normativa s'establí en un document intern que es limitaria a 18 punts PAR per persona i període, en el cas de departaments de l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme, i a 12 punts PAR per persona i període, en el cas de la resta de departaments. En aquest document també es proposaren una sèrie de criteris.

Tipus Tipologia Valoració en PAR
Categoria A Obres publicades a revistes internacionals. Amb informació del nom de la publicació, del títol, i de l'autor de l'obra. 6 PAR tipus 1
Categoria B Obres publicades a revistes nacionals. Amb informació del nom de la publicació, del títol, i de l'autor de l'obra.
Obres publicades a revistes internacionals. Amb informació del nom de la publicació o del títol, i de l'autor de l'obra.
4 PAR tipus 1
Categoria C Obres publicades a revistes nacionals. Amb informació del nom de la publicació o del títol o de l'autor de l'obra. 3 PAR tipus 1


Els articles publicats en premsa no es valoren amb punts PAR, atès que es consideren activitats d'extensió universitària.

Valoració de les publicacions sobre l'obra d'un PDI de l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme (AU)

D'acord amb el document: Aplicació del Sistema d'indicadors de l'activitat de recerca en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme (CG 18/7 2005) es proposa que els articles publicats sobre l'obra d'un PDI de l'àmbit AU es valorin atenent a la consideració que tingui la revista d'acord amb el barem següent:

Valoració dels articles publicats en revistes
Valoració dels articles sobre l'obra
Revistes de 24 PAR tipus 1 12 PAR tipus 1
Revistes de 20 PAR tipus 1 9 PAR tipus 1
Revistes de 16 PAR tipus 1 6 PAR tipus 1
Revistes de 12 PAR tipus 1 4 PAR tipus 1
Revistes de 4 PAR tipus 2 2 PAR tipus 2


El Consell de Govern, a proposta de la Comissió de Recerca, es reserva la facultat d’atorgar el nombre de punts definitius. La taula haurà de considerar-se com una eina que faciliti l’homogeneïtat de criteris al llarg del temps però amb un marge de variació per part de l’avaluador en el que es pugui considerar la informació presentada per l’interessat, altres indicis de qualitat, etc.. En el cas que l’interessat ho demani la Comissió de Recerca haurà de justificar-li la decisió presa.
En el cas que l’obra d’un autor objecte de la publicació ja hagi estat avaluada anteriorment per algun altre mitjà no serà avaluada la publicació.
No s’admetran com a publicacions sobre l’obra d’un autor les cites dins del text d’un article ni al final d’ell. Únicament es valoraran aquelles publicacions que de forma global tractin sobre l’obra d’un autor.

On introduir aquesta activitat:
Reconeixements Personals > Publicació sobre l'obra