Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / L'avaluació del currículum vitae: PAR, PATT RDI, ... / UPC. Punts PAR / Relació d'activitats avaluables amb PAR / L'autoria de llibres, capítols de llibres i l'edició de llibres

L'autoria de llibres, capítols de llibres i l'edició de llibres

L'avaluació dels llibres

Els llibres són valorats en dos categories: aquells que tenen una orientació clarament de recerca (llibres tipus 1) i els que tenen una altra orientació: de divulgació, manuals, etc. (llibres tipus 2). La valoració dels llibres es portarà a terme amb el suport del Servei d'Informació RDI, per part del Vicerector de Recerca.

És requisit indispensable per tal de ser valorats amb punts PAR que s'hagi adjuntat a DRAC l'arxiu electrònic del llibre o capítol de llibre, o quan no es disposi de l'arxiu, que s'hagi portat físicament l'exemplar en paper a la biblioteca.

 

Criteris per a ser considerat un llibre com de tipus 1

Es consideren llibres de tipus 1 aquells que, pel seu contingut (últims avenços, revisió de l'estat del coneixement sobre una matèria, etc.) es consideri que la seva orientació és clarament de recerca, i que acompleixen tots aquests requisits:

  • No ser un recull d'actes de congrés
  • Haver-se realitzat una tirada mínima de 250 exemplars (llibres en paper).
  • Ser editats per centres editorials homologats i reconeguts. No es consideren llibres de tipus 1 els editats per serveis de fotocòpies interns o externs a la UPC o similars.
  • Estar presents a centres de distribució (llibreries i similars) externs a la mateixa UPC

 

Sol·licitud d'un llibre per tal que sigui considerat de tipus 1.

Hi ha dues maneres de sol·licitar que un llibre sigui considerat a efectes de punts PAR com de tipus 1:

1er) A través de l'aplicació DRAC, un cop es cerca la informació del llibre/capítol i estem visualitzant les dades, cal modificar el camp Tipus punts PAR, per tal que consti com a: "Tipus 1".

2on) Emplenant el formulari, escaneja-ho i enviar-ho a l'adreça electrònica suport.drac@upc.edu.

Formulari sol·licitud llibre tipus 1 (word)

Formulari sol·licitud llibre tipus 1 (pdf)


En cap dels dos casos no cal fer arribar un exemplar del llibre atès que es demanarà en préstec a la biblioteca corresponent.

La classificació de llibres, capítols de llibres i edició segons els PAR

 

Activitat Valor en punts PAR
Autoria de llibre tipus 1 Fins a 40 PAR tipus 1
Autoria de llibre tipus 2 Fins a 10 PAR tipus 2
Autoria de capítol de llibre tipus 1 Fins a 10 PAR tipus 1
Autoria de capítol de llibre tipus 2 Fins a 4 PAR tipus 2
Edició de llibres tipus 1 Fins a 12 PAR tipus 1
Edició de llibres tipus 2 Fins a 4 PAR tipus 2


On introduir aquestes activitats:
Autoria de llibre: Publicacions i tesis > Llibre
Autoria de capítol de catàleg d'exposició: Publicacions i tesis > Autoria de capítol de catàleg d'exposició
Autoria capítol de llibre: Publicacions i tesis > Capítol de llibre
Edició de llibre: Publicacions i tesis > Llibre
Edició de llibre d'actes de congrés > Edició de llibre d'actes de congrés
Edició de catàleg d'exposició: Publicacions i tesis >Edició de catàleg d'exposició