Vés al contingut (premeu Retorn)

Els concursos d'arquitectura

Valoració dels concursos d'arquitectura

Per tal de valorar els concursos d'arquitectura caldrà que els interessats aportin un informe en el qual es destaquin les innovacions i aportacions a l'avanç del coneixement que incorpora el projecte presentat a concurs.

Aquest informe serà públic a través de la plataforma UPCommons. E-prints UPC (que és el dipòsit institucional de la UPC que recull els articles de revista, les comunicacions de congrés, els concursos d'arquitectura i els reports de recerca).

Abans de que un concurs sigui valorat caldrà seguir els següents passos:

 

  1. Elaboració de l'informe tècnic del projecte d'acord amb el model de formulari (word) formulari (pdf) per part del PDI.
  2. Identificació del material gràfic vinculat al projecte i, en el seu cas, digitalització d'aquest per part del PDI amb el suport de la Factoria de recursos docents de la UPC.
  3. Introducció a DRAC de la referència del concurs amb les dades principals: nom del concurs, caràcter, procediment, data, jurat, etc.
  4. Introducció de l'informe tècnic del projecte juntament amb el material gràfic en la plataforma UPCommons. E-prints UPC immediatament després d'haver introduït a DRAC la seva referència.
  5. Valoració per part de la Comissió de Recerca de la UPC dels concursos d'arquitectura presents a DRAC.

 

Caràcter del tribunal Naturalesa del tribunal Crida Guanyador Accèsits
Internacional Extern a l'empresa convocant Internacional 24 PAR tipus 1 20 PAR tipus 1
Nacional 20 PAR tipus 1 16 PAR tipus 1
Intern a l'empresa convocant Internacional 6 PAR tipus 2 4 PAR tipus 2
Nacional 2 PAR tipus 2 0 PAR tipus 2
Nacional Extern a l'empresa convocant Internacional 20 PAR tipus 1 16 PAR tipus 1
Nacional 16 PAR tipus 1 12 PAR tipus 1
Intern a l'empresa convocant Internacional 4 PAR tipus 2 2 PAR tipus 2
Nacional 2 PAR tipus 2 0 PAR tipus 2

El Consell de Govern, a proposta de la Comissió de Recerca, es reserva la facultat d’atorgar el nombre de punts definitius. La taula haurà de considerar-se com una eina que faciliti l’homogeneïtat de criteris al llarg del temps però amb un marge de variació per part de l’avaluador en el que es pugui considerar la informació presentada per l’interessat, altres indicis de qualitat, etc.. En el cas que l’interessat ho demani la Comissió de Recerca haurà
de justificar-li la decisió presa.

 
On introduir aquesta activitat:
Reconeixements personals > Concurs d'arquitectura