Comparteix:

UPC. Punts PAR

Relació d'activitats que són valorades amb PAR amb el seu corresponent barem de punts. Per tal de calcular els PAR que ha de rebre cada un dels coautors que siguin personal de la UPC, es dividirà el nombre total de PAR de l’activitat entre el nombre total de coautors.