Comparteix:

Introducció

 

Malgrat que la totalitat d'indicis de qualitat es poden consultar en una o altra base de dades, DRAC pretén recopilar el màxim d'aquests indicis per tal de facilitar la tasca al professorat.
La relació actual d'aquests indicis és la següent:

  • Presència de la revista en les bases de dades: JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition, Arts & Humanities Citation Index, Avery Index to Architectural Periodicals (Columbia University), Architectural Publications Index (API), Carhus Plus+ 2010 i CiteScore i SJR de SCOPUS.

 

  • Factor d'impacte de les revistes presents al JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition i SCOPUS.

 

  • Quartil de la revista en la seva categoria del JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition.Taula 1. Bases de dades, àmbit temàtic i àmbit territorial

Nom de la classificació Àmbit temàtic Àmbit territorial
JCR-Science Edition Ciència i enginyeria Internacional
JCR-Social Sciences Edition Ciències socials Internacional
Arts & Humanities Citation Index Arquitectura, Història, Humanitats, Lingüística, … Internacional
Avery Index to Architectural Periodicals Arquitectura, Urbanisme, Paisatgisme, Planejament urbà, … Internacional
Architectural Publications Index (API) Arquitectura, Construcció, Paisatgisme, Història urbana i planificació, … Internacional
Carhus Plus+ 2010 Ciències socials i Humanitats Internacional
SJR SCOPUS Ciència, enginyeria, ciències socials i humanitats InternacionalTaula 2. Bases de dades, indicadors i període de carrega a DRAC

Nom de la classificació Indicadors que es carreguen Període de càrrega a DRAC
JCR-Science Edition Agència d'impacte, factor d'impacte i quartil Mes de setembre de l'any següent
JCR-Social Sciences Edition Agència d'impacte, factor d'impacte i quartil Mes de setembre de l'any següent
IN-RECS Agència d'impacte, factor d'impacte i quartil Dades ja no disponibles. Darrera càrrega 2011.
Arts & Humanities Citation Index Agència d'impacte Primer trimestre de l'any següent
Avery Index to Architectural Periodicals Agència d'impacte Primer trimestre de l'any següent
Architectural Publications Index (API) Agència d'impacte Primer trimestre de l'any següent
Carhus Plus+ 2010 Agència d'impacte Cada 2 anys s'actualitza el llistat
SJR SCOPUS Agència d'impacte i factor d'impacte Mes de setembre de l'any següent