Comparteix:

Presència de l'IN-RECS a DRAC

S'ha introduït a DRAC la classificació IN-RECS en totes les revistes que consten a la pàgina de IN-RECS en l'àmbit d'ECONOMIA i URBANISME.  No s'han carregat a DRAC les revistes on en l'apartat de Indice de impacto apareix: "Sin índice de impacto calculado".

En la resta d'àmbits: CIÈNCIA POLÍTICA, EDUCACIÓ, GEOGRAFIA, PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA, ANTROPOLOGIA, BIBLIOTECONOMIA I COMUNICACIÓ s'ha introduït les classificacions de les revistes que ja estaven presents a DRAC.

Això es plasma a DRAC en els següents aspectes:

 • Tots els nous articles que s'introdueixin a DRAC i que s'hagin publicat en alguna de les revistes amb la classificació IN-RECS constaran a DRAC amb aquesta classificació.
 • Tots els articles històrics que s'hagin publicat en alguna de les revistes amb la classificació IN-RECS constaran a DRAC amb aquesta classificació.
 • Una mateixa revista pot tenir diverses classificacions: JCR Social Sciences Edition, IN-RECS, .... Quan s'ha assignat una classificació a un article històric, i tenint en compte que actualment només en pot constar una, ha prevalgut el següent ordre:
 1. JCR Science Edition
 2. JCR Social Sciences Edition
 3. Arts & Humanities Citation Index
 4. Avery Index to Architectural Periodicals
 5. IN-RECS
Si l'autor de l'article prefereix una altra classificació aquesta sempre podrà ser modificada per aquest o per la persona de suport de la unitat.

 • Aquesta classificació també apareixerà quan es generi un currículum en format CVDRAC i en format CVN.

 • IMPORTANT: poden haver articles en els quals no aparegui la classificació i els motius poden ser:
  • l'usuari ha creat de nou la revista i per tant no apareixen les classificacions que des de l'administració DRAC hem donat d'alta.
  • la revista ha tingut períodes en els quals ha estat buidada a IN-RECS i períodes en els quals no ho ha estat. Es recomana comprovar a la base de dades si en aquell període en el que l'article va aparèixer a la revista aquesta era buidada o no per IN-RECS.