Presència del JCR a DRAC

S'ha introduït a DRAC, a l'apartat de revistes, la classificació Journal Citation Reports Science Edition i Journal Citation Reports Social Sciences Edition amb el factor d'impacte des de l'any 1996 fins al 2008.

Anualment s'introduirà a DRAC aquesta classificació juntament amb el factor d'impacte de l'any anterior. Aproximadament al mes de juny al JCR es publica el factor d'impacte de l'any anterior: al mes de juny del 2010 es publicarà el factor d'impacte del 2009. A DRAC es carregarà uns dies després.

Això es plasma a DRAC en els següents aspectes:

 • Tots els nous articles que s'introdueixin a DRAC i que s'hagin publicat en alguna de les revistes amb la classificació JCR Science Edition i JCR Social Sciences Edition, constaran a DRAC amb aquesta classificació.
 • Tots els articles històrics que s'hagin publicat en alguna de les revistes amb la classificació JCR Science Edition i JCR Social Sciences Edition constaran a DRAC amb aquesta classificació.
 • Una mateixa revista pot tenir diverses classificacions: JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition, Arts & Humanities Citation Index, Avery Index to Architectural Periodicals, .... Quan s'ha assignat una classificació a un article històric, i tenint en compte que actualment només en pot constar una, ha prevalgut el següent ordre:
 1. JCR Science Edition
 2. JCR Social Sciences Edition
 3. Arts & Humanities Citation Index
 4. Avery Index to Architectural Periodicals
Si l'autor de l'article prefereix una altra classificació aquesta sempre podrà ser modificada per aquest o per la persona de suport de la unitat.

 • Aquesta classificació també apareixerà quan es generi un currículum en format CVDRAC.
 • En un currículum en format CVN apareixerà de la següent manera. Agència d’impacte: ISI
 • IMPORTANT: poden haver articles en els quals no aparegui la classificació i els motius poden ser:
  • l'usuari ha creat de nou la revista i per tant no apareixen les classificacions que des de l'administració DRAC hem donat d'alta.
  • la revista ha tingut períodes en els quals ha estat present al JCR i períodes en els quals no ho ha estat. Es recomana comprovar a la base de dades del JCR. ISI Web of Knowledge, si en aquell període en el que l'article va aparèixer a la revista aquesta era buidada o no per Avery.