Definició i llistat de revistes

Un dels indicis de qualitat més emprats en la valoració d'un article de revista és la presència de la revista en la base de dades Journal Citation Reports (JCR), en alguna de les seves dues edicions: Science Citation Index (SCI) i Social Sciences Citation Index (SSCI), així com el seu factor d'impacte.

  •  Definició Journal Citation Reports: base de dades integrada en el paquet d'ISI Web of Knowledge, que ofereix un mitjà objectiu i sistemàtic per a avaluar de manera crítica les publicacions capdavanteres mundials. Disponible en edició de ciències i edició de ciències socials, JCR Web cobreix més de 7.000 de les publicacions revisades per coetanis més citades del món d'aproximadament 200 disciplines. És una eina essencial per a bibliotecaris, editors, autors, professors i estudiants, analistes de la informació i altres persones que necessitin conèixer l'impacte i la influència d'una publicació sobre la comunitat investigadora global.


  • Llistat de revistes: per consultar la presència d'una revista en el Journal Citation Reports així com el seu factor d'impacte s'ha d'accedir a la pàgina web de la FECYT.