Comparteix:

Presència de l'Avery a DRAC

S'ha introduït a DRAC la classificació Avery Index to Architectural Periodicals en totes aquelles revistes amb al menys un article introduït a DRAC i que formen part del llistat de revistes buidat per Avery.

Això es plasma a DRAC en els següents aspectes:

 • Tots els nous articles que s'introdueixin a DRAC i que s'hagin publicat en alguna de les revistes amb la classificació Avery Index, constaran a DRAC amb aquesta classificació.
 • Tots els articles històrics que s'hagin publicat en alguna de les revistes amb la classificació Avery Index constaran a DRAC amb aquesta classificació.
 • Una mateixa revista pot tenir diverses classificacions: JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition, Arts & Humanities Citation Index, Avery Index to Architectural Periodicals, .... Quan s'ha assignat una classificació a un article històric, i tenint en compte que actualment només en pot constar una, ha prevalgut el següent ordre:
 1. JCR Science Edition
 2. JCR Social Sciences Edition
 3. Arts & Humanities Citation Index
 4. Avery Index to Architectural Periodicals
Si l'autor de l'article prefereix una altra classificació aquesta sempre podrà ser modificada per aquest o per la persona de suport de la unitat.

 • Aquesta classificació també apareixerà quan es generi un currículum en format CVDRAC. En format CVN apareixerà provisionalment com a Altres mentres no es modifiqui el CVN per part de la FECYT per tal que aparegui aquesta classificació.
 • IMPORTANT: poden haver articles en els quals no aparegui la classificació i els motius poden ser:
  • l'usuari ha creat de nou la revista i per tant no apareixen les classificacions que des de l'administració DRAC hem donat d'alta.
  • és una revista en la qual fins ara no s'havia publicat cap article. DRAC permet crear la classificació Avery i també es pot comunicar a Suport.DRAC el qual afegirà la classificació.
  • la revista ha tingut períodes en els quals ha estat buidada a Avery i períodes en els quals no ho ha estat. Es recomana comprovar a la base de dades Avery si en aquell període en el que l'article va aparèixer a la revista aquesta era buidada o no per Avery.