Comparteix:

Definició i llistat de revistes

  • Definició:

L'Avery index to architectural periodicals és un índex d'articles de revista publicats arreu del món sobre arquitectura, disseny arquitectònic, història de l’arquitectura, urbanisme, planejament urbà, arquitectura del paisatge, disseny d’interiors, mobles i decoració, preservació i conservació històrica i arqueologia.


  • Accés a la base de dades des d'un ordinador connectat a la xarxa UPC (Bibliotècnica-UPC). Veure.

  • Informació sobre la consulta de la base de dades (Bibliotècnica-UPC). Veure.

  • Més informació sobre la base de dades (ProQuest-CSA Illumina). Veure.
     
  • Llistat de revistes que buida actualment l'Avery (Columbia University). Veure.

  • Llistat total de revistes que s'han buidat en algun moment a l'Avery (ProQuest-CSA Illumina). Veure.