Comparteix:

Accedir al servei web de DRAC

Actualment l'aplicació DRAC disposa d'una arquitectura SOA que permet l'explotació de les seves dades mitjançant serveis web. Ara mateix, disposem de 3 serveis:

Nom del servei Descripció del servei
grupsRecercav2
  • Consulta dels grups de recerca que hi ha a DRAC
  • Informació d'un grup de recerca
  • Llistat de PDIs per grup de recerca
  • Llistat de grups de recerca d'una unitat
*curriculumsv1
  • Retorna el CVDrac de un PDI
memoriesv1
  • Retorna la memòria d'una unitat bàsica o grup de recercaPer poder subscriure's a un dels serveis web de DRAC heu de seguir les instruccions indicades al següent enllaç: https://soa.upc.edu/ca/cataleg-soa#section-1. Si no disposeu dels permisos necessaris, envieu un correu electrònic a govern.soa@upc.edu demanant accés.

*Si desitgeu un fitxer .XSD per validar les dades provinents del servei web, només us heu de posar en contacte amb la Unitat d'Informació RDI (GPAQ) enviant un correu electrònic a l'adreça: suport.drac@upc.edu