Comparteix:

Gestionar dades personals curriculars

Els PDI podran consultar i modificar la majoria de les dades personals que gestiona el sistema DRAC. En general aquestes dades són necessaries per a la generació dels currículums del PDI, i per tant el PDI les podrà modificar lliurement. Ara bé, hi ha un subconjunt petit de dades, que són les de pertinença a grups de recerca i d'adscripció a unitats bàsiques, que es guarden bàsicament pels processos d'avaluació que es puguin fer del PDI i per a la generació de memòries d'unitats i grups de recerca. Aquestes seran les úniques dades personals no modificables mitjançant DRAC.

A continuació es descriu els passos a seguir per a consultar i modificar les dades personals curriculars.