Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediment per incorporar i donar de baixa membres als Grups de recerca de la UPC

  • Incorporacions a Grups de recerca UPC

Per a donar d'alta un/a PDI UPC o personal extern a un Grup de recerca UPC, cal que el professorat que acompleixi els criteris per formar part d’un grup, accedeixi a la seu electrònica de la UPC mitjançant el tràmit de Sol·licitud d’incorporació d’un nou membre a un Grup de Recerca: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol_licitud_incorporacio_Grup_Recerca

 

IMPORTANT: Ja no cal adjuntar cap formulari d'alta digitalitzat per incloure'l com a fitxer adjunts a la instància.

 

  

  • Baixes a Grups de recerca UPC

D'altra banda, per donar de baixa un/a PDI UPC o personal extern a un Grup de recerca UPC només cal que la persona interessada, o bé, el/la responsable del grup de recerca enviï un correu a l'adreça electrònica de suport.drac@upc.edu sol·licitant la baixa a partir d'una determinada data. 

Si no s'indica cap data, s'agafa com a data de baixa la data en què s'ha fet la sol·licitud, o bé la data de fi de la vinculació amb la UPC. 

IMPORTANT: No cal adjuntar cap formulari per sol·licitar la baixa d'un grup de recerca.