Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / L'avaluació del currículum vitae: PAR, PATT RDI, ... / UPC. Complement Addicional de Docència

Introducció


Com a suport al procés d'avaluació del Complement Addicional de Docència, des de DRAC es faciliten aquelles activitats considerades com a docents per tal que el professorat no hagi d'introduir-les novament en l'aplicació que gestiona el complement.

Durant el període en que està oberta la sol·licitud es fan extraccions diàries de les activitats i s'envien al Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) el qual les carrega en la seva aplicació informàtica. Si el professorat troba a faltar alguna activitat, es recomana que la introdueixi a DRAC, i al dia següent s'haurà incorporat a l'aplicació que gestiona el complement.

 


El manual de com introduir les dades a DRAC per a que constin al Complement Addicional Docent el podeu trobar en aquest enllaç: veure manual

Entre les dades que es faciliten hi ha les següents activitats:

a. Direcció i/o participació en projectes d'innovació o de millora de la docència atorgats o reconeguts per la Universitat, pel Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'universitats, pel Ministeri competent en matèria d'universitats o per altres organismes. 

b. Participació (impartició i/o assistència) o organització de cursos per a la millora de l'activitat docent universitària.

c. Participació o organització de simposis, seminaris, jornades o congressos relacionats amb innovació o millora docent.

d. Participació en comissions de docència, d'elaboració o de revisió de plans d'estudi o d'avaluació de titulacions de grau o de màster oficial. Participació en comissions d'avaluació docent.

f. Creació i millora de les planificacions o programacions d'assignatures o del material docent (incloent material multimèdia); creació de noves assignatures. 

h. Llibres de text de nivell universitari o publicacions relacionades amb docència universitària, en paper o digitals, publicats per editorials universitàries o editorials comercials de prestigi reconegut. 

j. Foment de la internacionalització i de la mobilitat: impartició de docència reglada en anglès o altres llengües d'abast internacional per acord de la facultat o escola, excepte en el cas dels ensenyaments específics de llengua anglesa; invitacions d'altres universitats per impartir docència com a professor visitant, amb la llicència corresponent; beques de mobilitat del professorat; coordinació de programes d'intercanvi d'estudiants o de programes de cooperació educativa; direcció o participació en projectes de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional relacionats amb la docència i en altres activitats docents de cooperació amb països en vies de desenvolupament. 

l. Premis i distincions docents.