Vés al contingut (premeu Retorn)

PDI

Personal docent i investigador que és o ha estat vinculat a la UPC.

El personal docent i investigador d’acord amb la Llei orgànica d’universitats i la Llei d’universitats de Catalunya, és el següent:
    a) El professorat dels cossos de funcionariat docent universitari, que comprèn:
        a1) Catedràtics i catedràtiques d’universitat.
        a2) Titulars d’universitat.
        a3) Catedràtics i catedràtiques d’escoles universitàries.
        a4) Titulars d’escoles universitàries.
    b) El professorat contractat, que comprèn:
        b1) El professorat emèrit contractat.
        b2) El professorat contractat permanent, que comprèn:
              b2.1) Catedràtics contractats i catedràtiques contractades.
              b2.2) Professorat agregat.
              b2.3) Professorat col•laborador amb contracte indefinit.
        b3) El professorat contractat temporal, que comprèn:
              b3.1) Professorat lector.
              b3.2) Professorat col•laborador amb contracte temporal.
              b3.3) Professorat associat.
              b3.4) Professorat visitant.
    c) El professorat honorari.
    d) El personal d’investigació, que comprèn:
        d1) El personal d’investigació permanent, amb contracte indefinit.
        d2) El personal d’investigació temporal, que comprèn:
              d2.1) El que es contracta amb aquest caràcter, d’acord amb la normativa vigent.
              d2.2) El personal d’investigació postdoctoral.
        d3) El personal d’investigació en formació:
              d3.1) Ajudantes i ajudants.
              d3.2) Becàries i becaris de recerca.

Article 169 estatuts UPC: 2003