Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Dades personals curriculars / Situació profesional actual

Situació professional actual

Representa la situació professional, en el moment de consultar la informació o en el moment de generar el currículum, d'un PDI.

Aquesta informació el sistema DRAC la utilitza únicament a l'hora de la generació del currículum del PDI.

Incialment es carregarà aquesta informació a partir del sistema Fènix o del sistema d'informació del Servei de Personal. El PDI podrà després modificar-la lliurement.

Les dades concretes necessaries per generar el currículum són:
 • Entitat: En el cas del PDI que no tenen data de baixa de la UPC, aquesta entitat serà la UPC.
 • Adscripció orgànica actual: Unitat bàsica a la que actualment està assignat orgànicament el PDI.
 • Adscripció funcional actual: Unitat bàsica principal a la que actualment està assignat funcionalment el PDI. 
 • Situació actual: Descripció de la categoria professional del lloc que es desenvolupa. La categoria professional es la classificació del personal en grups per valors salarials, d’acord amb les dificultats i responsabilitats de les tasques que desenvolupen. S’estableixen per llei o per convenis col·lectius, categories estatutàries i categories laborals. Les categories en que es classificaran el PDI són les següents:
  • Becari /Becària (predoctorals o postdoctoral): Predoctorals (Beques i Ajuts per a la formació i contractació de personal investigador novell (FI), Ajudes per a la Formació del Personal Investigador (FPI), Ajuts per a la realització de la tesi doctoral (Beques UPC), etc.), Postdoctorals (Beatriu de Pinós (BP), Beques del Programa de Formació de Professorat Universitari (FPU), etc.).
  • Contracte laboral indefinit: (Catedràtica contractada / Catedràtic contractat, Agregada contractada / Agregat contractat, Professora Col·laboradora permanent / Professor Col·laborador Permanent), i, el personal d’investigació propi contractat.
  • Contracte laboral temporal: (professors lectors, professors col·laboradors, professors associats, professors visitants i professors emèrits.
  • Funcionari/Funcionària (estatutari situació d’actiu): Article 56 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
  • Catedràtiques/Catedràtics d’Universitat, Professores/Professors Titulars d’Universitat, Catedràtiques/Catedràtics d’Escoles Universitàries i Professores/Professors Titulars d’Escoles Universitàries.
  • Interí /Interina (estatutari): nomenaments temporals (concepte d'interí) en les categories de funcionari/funcionària dels cossos docents universitaris.
 • Categoria /lloc o càrrec: Descripció lliure de la categoria actual del PDI. Per exemple pel cas dels funcionaris, serà TEU, TU, CEU, CU.
 • Data d'inici: Data d'inici a partir de la qual el PDI va passar a la situació professional actual.
 • Dedicació actual: Indica si el PDI_UPC té dedicació a temps complert o a temps parcial.
 • Especialització primaria: Especialitat/s principal/s que exerceix professionalment el PDI. Descripció en paraules clau del codi Unesco de la especialitat o especialitats principals que exerceix professionalment.
 • Especialització primaria: Especialitat/s principal/s que exerceix professionalment el PDI. Descripció en paraules clau del codi Unesco de la especialitat o especialitats que exerceix en segon lloc professionalment
 • Especialització primaria: Especialitat/s principal/s que exerceix professionalment el PDI. Descripció en paraules clau del codi Unesco de la especialitat o especialitats que exerceix professionalment amb menys assiduitat.
 • Dedicació professional: Text lliure per descriure l’activitat professional, usant en la mesura que es pugui paraules clau.