Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Què he de fer per... / Gestionar grups de recerca / Passos necessaris per crear un grup de recerca a la UPC

Passos necessaris per crear un grup de recerca a la UPC

L'aprovació de la creació d’un nou grup de recerca l'ha de fer la Comissió de Recerca del Consell de Govern.

En el següent diagrama es pot veure els passos a seguir per a la creació d'un grup de recerca acreditat. Aquests passos estan detallats a continuació:

Crear grup de recerca

 

Obtenir el formulari sol.licitud

Es pot obtenir aquest formulari en aquestes mateixes pàgines. Veure formulari.

Verificar el compliment dels requisits

Aquests requisits són:

1. El grup ha de tenir una denominació que l’identifiqui , un determinat camp d’actuació i uns objectius acadèmics.

2. Mínim de 5 membres dels quals 3 han de ser doctors de plantilla de la Universitat a temps complet o ICREA, Ramón y Cajal i contractes post doctorals amb més de 2 anys de durada.
Els altres podrien ser Personal investigador en formació (Ministeri, Generalitat, Universitat, Unió Europea i altres...).

3. Tenir com a mínim un projecte de recerca competitiu en actiu en el moment de la sol∙licitud o bé un conveni no competitiu d’un mínim de 25.000 € d’algun membre del grup i 300 punts PAR tipus 1 en els darrers tres anys.
Es consideraran grups de recerca aquells que la seva producció científica sigui de transferència tecnològica i seran considerats Grups de Recerca Aplicats. Hauran d’acomplir amb un mínim 100 punts PAR tipus 1 i 250.000 punts PATT en els darrers tres anys.

4. Haver dirigit, en el conjunt del grup, una tesi doctoral (llegida o dipositada en el moment de la sol∙licitud) en els darrers tres anys.

5. Els grups hauran de demostrar coherència i identitat temàtica i proporcionalitat entre el nombre de doctors i els resultats de la recerca.

6. El grup només podrà tenir una persona responsable o coordinador i haurà de ser doctor.

Omplir formulari

Omplir les dades que es demanen al formulari i signar-ho per part de tots els membres.

Enviar formulari

Fer arribar el formulari digitalitzat a trabés de la seu electrònica de la UPC mitjançant la instància genèrica: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Instanciagenerica(obriu en una finestra nova).

Rebre formulari

El registre de la UPC agafa el formulari, que està adreçat al vicerector de recerca, i li fa arribar. Des del vicerectorat de recerca, el formulari es fa arribar a la Unitat d'Informació RDI del GPAQ.

Comprovar requisits

La Unitat d'Informació RDI del GPAQ comprova que el grup acompleix el requisits per poder constituir-se com a grup de recerca. Veure quins són els requisits més amunt.

Fer arribar a la Comissió de Recerca

La Unitat d'Informació RDI del GPAQ fa arribar el formulari de sol.licitud a la Comissió de Recerca del Consell de Govern, juntament amb la documentació que justifica el compliment o no dels requisits necessaris per a la creació d'un nou grup de recerca, i també, si és el cas, l'informe previ raonat que justifica la necessitat de creació del grup de recerca.

Revisar sol.licituds, proposar resolució, i fer-les arribar al Consell de Govern

La Comissió de Recerca revisa les sol.licituds i fa arribar les propostes de creació o desestimació al Consell de Govern.

Resoldre sol.licitud

La resolució de si es crea o no un grup la fa el Consell de Govern.

Notificar resolució

La resolució del Consell de Govern arriba a la Unitat d'Informació RDI del GPAQ qui la fa arribar als PDI interessats, una vegada ha portat a terme la mecanització del nou grup de recerca a DRAC

Rebre notificació

El PDI rep la notificació de la resolució del Consell de Govern per part de la Unitat d'Informació RDI del GPAQ