Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Què he de fer per... / Gestionar grups de recerca / Passos necessaris per crear un grup de recerca

Passos necessaris per crear un grup de recerca

L'aprovació de la creació d’un nou grup de recerca l'ha de fer la Comissió de Recerca del Consell de Govern.

A continuació s'inclou el flux de processos que expliquen com fer arribar el formulari de sol·licitud a aquesta comissió, i els passos que se segueixen fins a la creació del grup. Després de la imatge es poden trobar cadascun dels processos descrits en més detall.

Crear grup de recerca

 

Obtenir formulari sol.licitud

Es pot obtenir aquest formulari en aquestes mateixes pàgines. Veure formulari.

Verificar compliment dels requisits

Aquests requisits són:

1. El grup ha de tenir una denominació que l’identifiqui , un determinat camp d’actuació i uns objectius acadèmics.

2. Mínim de 5 membres dels quals 3 han de ser doctors de plantilla de la Universitat a temps complet o ICREA, Ramón y Cajal i contractes post doctorals amb més de 2 anys de durada.
Els altres podrien ser Personal investigador en formació (Ministeri, Generalitat, Universitat, Unió Europea i altres...).

3. Tenir com a mínim un projecte de recerca competitiu en actiu en el moment de la sol∙licitud o bé un conveni no competitiu d’un mínim de 25.000 € d’algun membre del grup i 300 punts PAR tipus 1 en els darrers tres anys.
Es consideraran grups de recerca aquells que la seva producció científica sigui de transferència tecnològica i seran considerats Grups de Recerca Aplicats. Hauran d’acomplir amb un mínim 100 punts PAR tipus 1 i 250.000 punts PATT en els darrers tres anys.

4. Haver dirigit, en el conjunt del grup, una tesi doctoral (llegida o dipositada en el moment de la sol∙licitud) en els darrers tres anys.

5. Els grups hauran de demostrar coherència i identitat temàtica i proporcionalitat entre el nombre de doctors i els resultats de la recerca.

6. El grup només podrà tenir una persona responsable o coordinador i haurà de ser doctor.


Omplir formulari

Omplir les dades que es demanen al formulari.

Enviar formulari

Fer arribar el formulari al registre de la UPC.

Rebre formulari

El registre de la UPC agafa el formulari, que està adreçat al vicerector de recerca, i li fa arribar. Des del vicerectorat de recerca, el formulari es fa arribar a l'OTRDI.

Comprovar requisits

Comprovar que es compleixen els requisits per poder crear un grup de recerca. Veure quins són els requisits més amunt.

Fer arribar a la Comissió de Recerca

L'OTRDI fa arribar el formulari de sol.licitud a la Comissió de Recerca del Consell de Govern, juntament amb la documentació que justifica el compliment o no dels requisits necessaris per a la creació d'un nou grup de recerca, i també, si és el cas, l'informe previ raonat que justifica la necessitat de creació del grup de recerca.

Revisar sol.licituds, proposar resolució, i fer-les arribar al Consell de Govern

La Comissió de Recerca revisa les sol.licituds i fa arribar les propostes de creació o desestimació al Consell de Govern.

Resoldre sol.licitud

La resolució de si es crea o no un grup la fa el Consell de Govern.

Notificar resolució

La resolució del Consell de Govern arriba a l'OTRDI que la passa al personal de Suport.DRAC per tal que la faci arribar als PDI interessats. 

Notificar resolució

El personal de Suport.DRAC envia la informació sobre la resolució del Consell de Govern als PDI interessats.

Rebre notificació incompliment requisits

El PDI rep la notificació de la resolució del Consell de Govern.