Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Què he de fer per... / Gestionar activitats curriculars / Passos en cas d'una activitat afegida per un PDI

Passos en cas d'una activitat afegida per un PDI

A continuació es poden trobar descrits els processos relacionats amb la gestió de les activitats curriculars a DRAC quan és un PDI qui introdueix l'activitat curricular a DRAC. Després de la imatge on es presenta els processos de gestió d'activitats curriculars es pot trobar descrit cada procés.

ATENCIÓ: Cal tenir en compte que, en general, les activitats curriculars revisables podran ser revisades per part de l'OTRDI o el servei de biblioteques sense necessitat de demanar més informació als PDI.
Per altra banda, l'al.legació de les dades d'una activitat només serà necessària excepcionalment quan els PDI considerin que alguna dada d'una activitat no és correcta un cop revisada.

Processos sobre activitats afegides pel PDIAfegir Activitat
Es tracta de la introducció de l'activitat curricular per part del PDI a DRAC. Si l'activitat introduida és d'un tipus d'activitat Revisable (és a dir, que serà considerada en els processos d'avaluació de la UPC, o que apareixerà en algún mitjà de difusió de la UPC) llavors l'activitat serà etiquetada com a Pendent de Revisar. En cas contrari serà etiquetada com a No Revisable. Es pot consultar també la descripció d'Activitat Pendent de Revisar i d'Activitat No Revisable.

Si l'activitat és una autoria d'una publicació es podrà, si és desitja, guardar el document al repositori institucional E-Prints UPC. Les avantatges de guardar el document en aquest repositori són:
  • Per una banda, si els autors ho autoritzen, el servei de biblioteques estudiarà el copyright otorgat pels autors a qui n'hagi fet la publicació. Si aquest copyright ho permet, farà públic el document a través de la web pública del E-Prints i en altres mitjants de difusió de la UPC.
  • Per altra banda, serà considerada automàticament com a Catalogada.

Per tenir més detall de com es fa l'entrada del document al repositori E-Prints UPC cal anar a Que he de fer per.../Catalogar publicacions.

Revisar la qualitat
L'OTRDI o el Servei de Biblioteques faran la revisió de la qualitat. Aquesta revisió consisteix en completar les dades de l'activitat en la mesura que sigui possible, i en comprovar que les dades s'han introduït correctament seguint el llibre d'estil de DRAC.

Es pot consultar també la descripció d'Activitat Revisada.

Sol.licitar informació complementària
En cas que durant el procés de revisió de la qualitat no es disposi d'informació suficient (o no es trobi aquesta informació en les fonts d'informació habituals, com poden ser bases de dades de revistes, pàgines web de congressos, entitats o societats científiques, etc...) per portar a terme aquesta revisió, el personal de Suport.DRAC es posaran en contacte amb els PDI participants en l'activitat per veure si poden proporcionar algún tipus d'informació complementaria que faciliti la revisió.

Aquest procés serà necessari només de manera excepcional.

Proporcionar informació complementària
Els PDI participants en l'activitat podran proporcionar algún tipus de referència (per exemple una URL) o document (per exemple una carta, un mail, o exemplar de publicació)  on es pugui trobar la informació que falta per a completar la revisió de la qualitat. La informació complementaria s'haurà de fer arribar al personal de Suport.DRAC (telèfon: 34034 o bé a l'adreça: Suport.DRAC@upc.edu).

Aquest procés serà necessari només de manera excepcional.

Sol.licitar nova revisió de la qualitat
Quan els PDI participants en una activitat facin arribar la informació al Suport.DRAC (telèfon: 34034 o bé a l'adreça: Suport.DRAC@upc.edu) aquest demanarà que es torni a fer una revisió de la qualitat amb el suport d'aquesta informació.

Aquest procés serà necessari només de manera excepcional.

Al.legar Activitat

Cal tenir en compte que les activitats curriculars, un cop se n'ha fet la revisió de la qualitat, tenen les dades correctes segons les fonts d'informació fiables que s'ha consultat durant la revisió. Les activitats revisades seran les que entraran en els processos d'avaluació de la UPC i apareixeran als mitjants de difusió de la UPC.

Ara bé, en cas que el PDI identifiqui algun error en una activitat Revisada, podrà Al.legar l'Activitat. L'al.legació de l'activitat consistirà en indicar i justificar quines són les dades de l'activitat que es consideren que no són correctes.  

Aquest procés serà necessari només de manera excepcional, ja que en fer la revisió de la qualitat, ja s'intentarà consultar fonts d'informació que proporcionin informació correcta i completa de l'activitat.

Es pot consultar també la descripció d'Activitat Revisada i Activitat Al.legada.

Tractar Al.legació

Les persones de l'OTRDI o del Servei de Biblioteques que havien fet la revisió de la qualitat, llegiran l'Al.legació, i comprovaran que realment hi ha un error en les dades de l'activitat Revisada. A continuació modificaran les dades de l'activitat Revisada.

Aquest procés serà necessari només de manera excepcional, ja que en fer la revisió de la qualitat, ja s'intentarà consultar fonts d'informació que proporcionin informació correcta i completa de l'activitat.

Es pot consultar també la descripció d'Activitat Revisada i Activitat Al.legada.